Wykładziny Modar®

icon-info

Składy chemiczne i technologie produkcji wykładzin Modar®, chronione polskim patentem 174662 i zgł. Patentowymi: P-366527, są wynikiem wieloletnich prac nauko-badawczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Spółdzielni Pracy Chemiczno-Wytwórczej SPOIWO w Radomiu. Prawa własności do wszystkich patentów ma Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wyłącznym wytwórcą wykładzin Modar®, które są oferowane w kilku odmianach, jest Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Wytwórcza SPOIWO w Radomiu.

Wykładziny Modar R-3/Mz, R-5/Kk, R-7/Wz, produkowane są seryjnie, mają wszystkie wymagane właściwości chemiczne i fizykochemiczne stawiane wykładzinom kół i bębnów linowych stosowanych w górnictwie. Mają również wszystkie wymagane prawem polskim dopuszczenia do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Modar® R3/Mz, znak dopuszczenia WUG GM-169/12

Wykładziny oznaczone znakiem Modar® R3/Mz przeznaczone są dla kół i bębnów pędnych górniczych wyciągów szybowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich i innych urządzeń transportu linowego oraz kół odciskowych górniczych wyciągów szybowych z maszynami wyciągowymi umieszczonymi na wieży szybu.

info-cert

Charakteryzują się:

– dużymi i stabilnymi wartościami współczynników tarcia (sprzężenia ciernego), współczynnik ten przekracza wartość µ≥ 0,25
– dużą trwałością 95o Sh A w szerokim zakresie temperatur
– dużą odpornością na zużycie ścierne
– korzystnymi wartościami liczby Poissona wynoszącymi ≥ 0,35
– korzystnymi właściwościami elektrostatycznymi
– zwiększoną trudnopalnością
– odpornością na działanie smarów
– naciskami powierzchniowymi wykładzin większymi od 3 MPa

Modar® R7/Wz, certyfikat B/264/IV/2012

Wykładziny oznaczone znakiem Modar® R7/Wz są przeznaczone dla kołowrotów i bębnów pędnych pracujących w atmosferze
zagrażającej wybuchem, np.: w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Modar® R5/Kk znak dopuszczenia WUG GM 166/12

Wykładziny oznaczone symbolem Modar® R5/Kk są przeznaczone do wykładania rowków kół linowych (kierujących) górniczych wyciągów szybowych z maszynami wyciągowymi umieszczonymi na zrębie szybu. Mogą być stosowane w większości urządzeń transportu linowego. Ich stosowanie zwiększa trwałość zmęczeniową lin stalowych od kilkudziesięciu do kilkuset procent.

Charakteryzują się:

– bardzo dużą twardością 95±3oSh
– dużą odpornością na naciski
– odpornością na starzenie atmosferyczne
– wartościami współczynnika tarcia w granicach 0,12 – 0,2
– odpornością na działanie smarów i olejów

tick

Dopuszczenia i certyfikaty

Wykładziny Modar® mają wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
Wykładziny Modar®, których twórcami są: prof. Józef Hansel, mgr inż. Zbigniew Maj i inż. Mieczysław Blecharz, zostały wyróżnione srebrnym medalem na 52 światowym Salonie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2003

Wykładziny Modar® – Zastosowanie
– produkcja kołowrotów i bębnów pędnych pracujących w atmosferze zagrażającej wybuchem
– produkcja urządzeń transportu linowego dla zwiększenia trwałości zmęczeniowej lin stalowych

Wykładziny Modar® – Odbiorcy
Kopalnie rudy miedzi i węgla kamiennego krajowe i zagraniczne: RPA, Chiny, Kazachstan, Czechy, Portugalia, Rosja
Producenci i użytkownicy kolei linowych.

Dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty:

dyplom_modar_1-001dyplom_modar_3-001dyplom_modar_2-001dyplom_modar_1-001